LATAR BELAKANG

Ad Diniah telah beroperasi sejak tahun 1985 lagi dengan mengendalikan program Qurban dan Aqiqah di Malaysia, Indonesia, Kemboja, Bangladesh, Thailand dan juga Myanmar. Selain daripada kerja-kerja sukarelawan, Ad Diniah juga mempunyai Pusat Pengajian Pondok iaitu Madrasah Diniah Ahmadiah yang ditubuhkan oleh Ustaz Zakaria Awang Al-Ahmadi pada 13 Syaaban 1412H bersamaan dengan 17 Februari 1992 di Simpang Balak, Kajang, Selangor

Alhamdulillah, berkat usaha yang berpanjangan dan kesabaran yang tinggi di kalangan tim Ad Diniah, sehingga hujung Disember 2020 sebanyak 9000 unit pam air telah selamat dibina dan diwakafkan bagi kemudahan penduduk muslim di Kemboja. Selain dari wakaf pam air, Pertubuhan Sukarelawan Ad Diniah juga turut mengadakan program-program wakaf yang lain seperti program wakaf Al-Quran, wakaf tandas, wakaf solar dan yang terbaharu adalah wakaf basikal. Antara program lain yang menarik di bawah anjuran Pertubuhan Sukarelawan Ad Diniah ialah program Qurban dan Aqiqah di Kemboja

Selain dari program yang dianjurkan untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan seperti Tabung Islah dan Islah Care, Ad Diniah turut menganjurkan program-program untuk pembangunan tim seperti tazkirah 30 minit setiap pagi dan Kuliah agama pada setiap hari Rabu jam 12 tengah hari sehingga 1 petang bersama penaung Ad Diniah sendiri iaitu Ustaz Zakaria.

SASARAN VISI

Menjadi NGO Islam yang menjadi sumber rujukan utama dalam membantu Muslim minoriti di Asean menjelang Disember 2025 serta melahirkan pemimpin yang berkefahaman agama, bertaqwa dan berkemahiran dari kalangan kakitangan Ad Diniah.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim

(menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran) seperti yang disarankan dalam Al-

quran.

• Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan sedekah jariah sebagai bekalan

untuk dibawa ke akhirat.

• Dakwah secara tidak langsung kepada ahli pertubuhan dan masyarakat tentang kepentingan

ilmu agama sebagai penyelamat diri, agama, bangsa dan negara.

• Membentuk kemuliaaan akhlak di kalangan ahli pertubuhan agar menjadi contoh yang baik

kepada sesama ahli pertubuhan, keluarga dan masyarakat.

Mempunyai ekosistem “Buat Kebaikan Berterusan” supaya penyumbang menjadi khairunnas.

SASARAN MISI

Menjadi NGO Islam yang menjadi sumber rujukan utama dalam membantu Muslim minoriti di Asean menjelang Disember 2025 serta melahirkan pemimpin yang berkefahaman agama, bertaqwa dan berkemahiran dari kalangan kakitangan Ad Diniah.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Melaksanakan kewajipan sebagai seorang muslim

(menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran) seperti yang disarankan dalam Al-

quran.

• Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan sedekah jariah sebagai bekalan

untuk dibawa ke akhirat.

• Dakwah secara tidak langsung kepada ahli pertubuhan dan masyarakat tentang kepentingan

ilmu agama sebagai penyelamat diri, agama, bangsa dan negara.

• Membentuk kemuliaaan akhlak di kalangan ahli pertubuhan agar menjadi contoh yang baik

kepada sesama ahli pertubuhan, keluarga dan masyarakat.

Mempunyai ekosistem “Buat Kebaikan Berterusan” supaya penyumbang menjadi khairunnas.

OBJEKTIF

Membela agama dengan membela nasib umat Islam yang tidak mendapat sokongan bertepatan dengan nama pertubuhan sendiri iaitu Ad- Diniah yang bermaksud agama.